درباره شیانگ شینگ چوان

شیانگ شینگ چوان  یا هنر تقلید از حرکات رزمی حیوانات بر اساس حرکات، استراتژیها و تکنیکهایی از حملات و دفاع های حیوانات متفاوت اهلی و وحشی بوجود آمده است.
در کتابهای قدیمی تاریخی بدست آمده در چین ، حرکات تقلیدی بیش از یکصد حیوان مورد بررسی قرار گرفته است، که از این میان پنج حیوان بسیار معروف و و ابسته به شائولین هستند که عبارتند از اژدها، مار، ببر، پلنگ و درنا البته بایید در نظر داشت که علاوه بر این پنج حیوان فرم های بسیار دیگری از دیگر حیوانات در سبک شیانگ شینگ چوان تمرین و تدریس میگردد که از آن میان میتوانیم به سبک پنجه عقاب، آخوندک و مشت میمون اشاره نمود.
سبک شیانگ شینگ چوان بعنوان یکی از سبک های سنتی در هنرهای رزمی در چین مطرح میباشد و در تمامی مسابقات رسمی بعنوان یکی از روتین های سنتی مورد استفاده قرار میگیرد.
سبک شیانگ شینگ چوان فقط تقلید از حرکات حیوانات مختلف نبوده بلکه این حرکات بصورت کامل قابل اجرا در انواع مبارزات و دفاع های شخصی بوده و اجرای دقیق و بی نقص این سبک مستلزم جذب حالت و استیل حیوان مورد نظر با تمرینات مستمر میباشد..

گزارش تخلف
بعدی